Home

Voor al uw onderhoud, (ver)bouw en renovatie werkzaamheden

Op deze site kunt u informatie vinden over BoJa
aannemingsbedrijf. Ons bedrijf is gevestigd in Renkum en opgericht in 1988.

Contactgegevens
Industrieweg 18,
6871 KA, Renkum
T: (0317) 315432
F: (0317) 316427
@: info@boja-aannemingsbedrijf.nl

Actueel

9% B.T.W. voor stukadoorswerk, schilderwerk en energiebesparende maatregelen

Op het stukadoorswerk en schilderwerk van woningen ouder dan 2 jaar blijft het verlaagde tarief van 9% B.T.W. van toepassing. Dit verlaagde tarief geldt zowel op arbeid als op de de materialen die deel uit maken van deze dienst. Ook voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloer, muren en daken van woningen die ouder zijn dan 2 jaar blijft het verlaagde tarief van 9% B.T.W. gelden. Dit verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeid, voor de materialen die deel uit maken van de dienst geldt het normale tarief van 21% B.T.W.. 

 

Subsidie toepassen isolerende maatregelen

Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je vanaf 2 september 2019 de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aanvragen. Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat je subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kun je aanvragen vanaf 2 september 2019.

 Zie ook https://www.elmg.nl/

 

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een lening van het Nationaal Energiebespaarfonds, een fonds dat wordt gevuld door onder andere de Rijksoverheid. De lening is bedoeld voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen, zoals isolatie of de aanschaf van een zuinige hr-ketel.  

Het Energiebespaarfonds verstrekt leningen tot maximaal € 25.000, met een looptijd van 7, 10 of 15 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. Uitzonderingen hierop zijn het 'Zeer energiezuinige pakket' (maximaal € 50.000) en 'Nul op de Meter' (maximaal € 65.000), die een looptijd hebben van 15 jaar. Vanaf 3 februari 2020 is de looptijd maximaal 20 jaar in plaats van 15 jaar. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd van de lening. De lening wordt als aflopend krediet gemeld bij BKR.

FSC en PEFC hout

Hout is als grondstof een zeer milieuvriendelijke keus. Het is hernieuwbaar, milieuvriendelijk en vrijwel CO2-neutraal. Waar andere grondstoffen als aardolie en erts eeuwen nodig hebben, kunnen bomen binnen 20 tot 120 jaar een prachtige grondstof leveren. Er is geen ander algemeen bouwmateriaal dat met zo weinig energie wordt geproduceerd als hout. Hout groeit altijd weer aan en laat geen vervuilende rest stoffen in het milieu achter. Als de bossen waaruit het hout wordt geoogst op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstof bron. Daarnaast kan hout nadat het in langdurige constructies is toegepast, nog worden hergebruikt in andere producten en tot slot als grondstof voor groene energie worden ingezet.

Sinds kort is al het standaard (klasse C) bouwhout dat wij verwerken FSC en PEFC gecertificeerd. FSC en PEFC hout is hout dat duurzaam wordt gewonnen en beheerd. Dit houdt  in dat producten met deze keurmerken daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen. Bij een  verantwoord beheerd bos wordt op evenwichtige wijze rekening  gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Hoe meer vraag er is naar FSC- en PEFC producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC en PEFC beheerd zullen worden en hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren.